Skip to main content

Art-Med Polska sp. z o.o. w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu świadczonych usług medycznych, poszukuje do pracy personel medyczny, posiadający następujące kwalifikacje:

– Lekarka/lekarz medycyny, którego program specjalizacji obejmuje żywienie dojelitowe oraz posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu żywienia dojelitowego w warunkach   domowych lub chcący odbyć taki kurs,
– Pielęgniarka/pielęgniarz z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
– Lekarka/lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarka/lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny paliatywnej lub lekarka/lekarz po stażu podyplomowym posiadający kurs bądź chcący ukończyć kurs w zakresie medycyny paliatywnej

Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: biuro@artmedpolska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 601 617 768

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.